„W drodze” czyli innowacyjne warsztaty Dramy o inkluzji w edukacji.

Początek lipca to znak, że w szkole rozpoczął się oficjalnie czas wakacji czyli okres wolny od zajęć dydaktycznych. Nie oznacza to, że nauczyciele nie pracują. Wręcz przeciwnie, na przykład w szkołach ponadgimnazjalnych to czas rekrutacji i pracy przy przyjmowaniu nowych uczniów do szkoły.
Dla mnie to przede wszystkim zamykanie dokumentacji prowadzonej w roku szkolnym 2020/21, przygotowywanie autorskich programów na rok 2021/22 oraz szukanie inspiracji na przedsięwzięcia i projekty w przyszłym roku szkolnym 2021/2022. Od kilku lat rozwijam swoje umiejętności w wykorzystywaniu metody dramy w pracy z młodzieżą. Drama, to jedna z metod dzięki której możemy eliminować lub zapobiegać wykluczeniom w grupie, budując relacje i ucząc wzajemnej tolerancji. Już od najmłodszych lat należy uświadamiać ludzi, że warto rozmawiać, bo pomimo różnić, wiele nas łączy. Drama to poszukiwanie różnych dróg i rozwiązań istniejącego problemu. To sposób na szersze spojrzenie na różnorodne aspekty naszego życia, na to co dzieje się wokół nas i w nas na przestrzeni czasu, w konkretnym otoczeniu.

Umiejętności wykorzystania w pracy dramy rozwijam m.in. w ramach spotkań organizowanych przez Iwonę Marię Stankiewicz – nauczycielkę z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, obecnie wicedyrektorkę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Gdańsku i liderkę grupy Drama gdańskiego projektu Kreatywna Pedagogika. Ponadto uczęszczam na warsztaty organizowane przez dr. Adama Jagiełło-Rusiłowskiego z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, które organizowane w ramach międzynarodowego projektu Innocamp.pl

Czerwiec 2021 – finał warsztatów dramowych organizowanych przez dr. Adama Jagiełło-Rusiłowskiego
z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Warsztaty często kojarzą się z salą, krzesłami, tablicą, zapisywanymi płachtami papieru, rzutnikiem i stosem notatek. Jednak najlepiej uczymy się i rozwijamy w atmosferze i w otoczeniu bardziej domowym i przede wszystkim w praktyce. Ćwiczenia, zabawy, improwizacje pomagają we wdrażaniu innowacyjnych metod pracy poprzez czynny udział w zajęciach. To najlepszy sposób na zrozumienie istoty dramy i pomysł na zwiększenie atrakcyjności i skuteczności pracy dydaktyczno-wychowawczej. Okoliczności w jakich pracujemy bądź uczymy się, rozwijają nas i pomagają nam w zrozumieniu i zapamiętaniu przesłania dzięki wybranym metodom pracy.

Warsztaty dramy prowadzone przez dr. Adama Jagiełło-Rusiłowskiego
Miłośniczki dramy i świetne nauczycielki, które miałam przyjemność poznać dzięki warsztatom dramy czyli od lewej Monika, Dorota i Kasia (i ja).

Po doświadczeniach ostatniego roku związanych ze zdalnym nauczaniem i dużej izolacji dzieci i młodzieży, dużo mówi się o tym jak ważne są relacje, uspołecznianie i zwykłe bycie razem. Powrót do szkoły tuż przed wakacjami, choć na krótko, z całą pewnością poprawił kondycję psychiczną większości uczniów, a także nauczycieli. Dlatego tak wiele mówi się o tym, by nie kłaść nacisku tylko i wyłącznie na dydaktykę, ale przede wszystkim skupić się na budowaniu dobrej atmosfery w grupie. Współczesna edukacja powinna przede wszystkim stawiać na tworzenie możliwości rozwoju i pełnego w niej uczestnictwa wszystkich osób, których dotyczy. Zarówno osób z niepełnosprawnością fizyczną bądź intelektualną, które szczególnie potrzebują wsparcia ze strony otoczenia, jak i tych, którzy różnią się statusem ekonomicznym, kulturowym, mają różne poglądy na wiele aspektów życia. Ideą dramy jest inkluzja czyli przede wszystkim „włączanie” i tolerancja wobec „różnorodności” często zwanej odmiennością. Odmienność dotyczy wielu różnic pomiędzy dziećmi i młodzieżą. Mogą to być różnice biologiczne, psychologiczne czy psychofizyczne: inny kolor skóry, przynależność kulturowa, religijna, odmienna orientacja seksualna, inne poglądy na wiele aspektów życia, bądź różny sposób zachowania. Odmienność może wzbudzać różne emocje, zarówno te pozytywne jak i negatywne. Te drugie mogą przyczyniać się do wykluczenia z grupy. Dlatego tak ważne są metody, które pomagają nauczycielowi, wychowawcy wykorzystać je w pracy, do tego, by każdy w grupie czuł się dobrze, mógł swobodnie i bezpiecznie wypowiadać się i aby czuł się akceptowany. Żyjemy w czasach bardzo dynamicznych. Zachodzące zmiany polityczne i społeczno-kulturowe mają ogromny wpływ na myślenie i postępowanie najmłodszego pokolenia i tym samym atmosferę w szkole. To wszystko przyczynia się do częstych problemów edukacyjnych i wychowawczych, izolacji, samotności, a w najgorszych przypadkach do depresji, a nawet samobójstw wśród nastolatków. Poszukiwanie metod pracy, które będą prowadzić do kształtowania wśród młodych ludzi poczucie wspólnoty, potrzebę wspólnych dyskusji, zrozumienia i tolerancji wydaje się, szczególnie teraz w czasie pandemii i częstej izolacji, niezwykle ważne.

Często mówi się, że szczęśliwy nauczyciel, to dobry nauczyciel. Świadomość i budowanie własnego dobrostanu ułatwia nauczycielowi przekazywanie uczniom umiejętność dostrzegania wokół nas różnorodności, wspomnianej tolerancji. Potrzebna jest nam nauczycielom umiejętność odnalezienia się w różnych sytuacjach, okolicznościach, grupach chociażby swoich rówieśników, koleżanek i kolegów po fachu. Tę potrzebę świetnie wyczuwa liderka Dramy Kreatywnej Pedagogiki w Gdańsku Iwona Stankiewicz, która zarówno podczas zajęć stacjonarnych czy zdalnych, nieustannie inspiruje i podaje przykłady metod pracy z dziećmi i młodzieżą, które z powodzeniem możemy wykorzystać na każdym etapie edukacji.

Przykład warsztatów Dramy online „W drodze” – Kreatywna Pedagogika Gdańsk 2020/21
Prowadzenie Iwona Maria-Stankiewicz

Poniżej fotorelacja z warsztatów Dramy Inkluzja – grudzień 2021 organizowanych przez Innocamp.pl. Jak wyczarować atmosferę iście teatralną, jakie sztuczki można wykorzystać, by odegrać scenki online? Wiedzą tylko Oni – Iwona Maria Stankiewicz i Adam Jagiello-Rusilowski

Jest wiele metod budowania relacji i wspólnoty w grupie. To między innymi gry, zabawy, dyskusje, warsztaty organizowane w warunkach szkolnych np. w sali lekcyjnej lub w innych miejscach poza szkołą. W dramie wykorzystujemy fikcyjne kazusy, a wcielając się w role możemy improwizować, odegrać teatralne scenki i wyobrazić siebie na miejscu innej osoby.

W warunkach szkolnych w celu integracji i budowania relacji świetnie sprawdzają się biwaki integracyjne, zielone szkoły, wspólne wyjścia, projekty i przedsięwzięcia. Wycieczki szkolne, wymagające nieco więcej wysiłku, są bardzo lubiane przez uczniów. Również nauczyciele lubią w nieco innych warunkach poznawać siebie i innych.
Otoczenie i okoliczności, w których pracujemy mają ogromny wpływ na nasz rozwój i kreatywność. Nie ma nic lepszego niż na własnej skórze poczuć moc bycia razem. Wspólny wyjazd to możliwość poznania siebie w różnych okolicznościach, zainspirowania i przedyskutowania pomysłów na przyszłość. Wie o tym Iwona Stankiewicz, która dla grupy Drama inicjowała i organizowała wyjazdy, w których miałam przyjemność brać udział. Każda wyprawa to okazja do znalezienia się w inspirującym otoczeniu, zwiedzenia pięknych zakątków naszego kraju, zrelaksowania się, a przede wszystkim do porozmawiania o przyszłości w oparciu o przeszłość i teraźniejszość, wymiany doświadczeń, dzielenia się nowymi pomysłami edukacyjnymi i wychowawczymi. Celem jednej z naszych wypraw był Lidzbark Warmiński gdzie miałyśmy okazje podziwiać Stare Miasto, Zamek Biskupów Warmińskich i rzekę Łynę, a także kosztować przysmaki w restauracji Hotelu Krasickich. Zwiedziłyśmy Stoczek Klasztorny, odpoczęłyśmy aktywnie w Termach Warmińskich i zachwyciłyśmy się pięknem wsi i folwarku w Galinach. Jak to zwykle bywa, podczas podróży często zdarzają się nam niespodzianki.

Przed Oranżerią Krasickiego, Lidzbark Warmiński.

Jedna z nich było niespodziewane spotkanie w Galinach z księdzem Krzysztofem Niedałtowskim w uroczych Galinach. Podczas rozmowy i przez jedną z nas , o którym dosłownie 10 minut przed wspomniała jedna z nas księdza Krzysztofa naszym oczom ukazał się on sam. Krzysztof Niedałtowski to rektor kościoła św Jana (od 1998 r.), wykładowca religiologii w Gdańskim Seminarium Duchownym i Gdańskim Instytucie Teologicznym, znany działacz społeczny, a kto śledzi jego profil w social mediach wie, że to także miłośnik fotografii. To była wspaniała okazja do chwili rozmowy. Zbyt krótka, bo księdza Krzysztofa wzywały obowiązki duszpasterskie.

Rozmowy z księdzem Krzysztofem Niedałtowskim
Zwiedzanie pałacu w Galinach
Zwiedzanie folwarku Galiny
Jeśli posiłek to tylko w restauracji Hotelu Krasicki

Jeżeli mowa o Lidzbarku Warmińskim, to warto oddać się chwili relaksu na terenie Term Warmińskich. Termy są pierwszym ośrodkiem termalnym zlokalizowanym na północy Polski. To doskonałe miejsce do wypoczynku i relaksu, zarówno dla tych, którzy aktywnie uprawiają sport, jak i dla tych, którzy mają ochotę na chwilę wytchnienia od codzienności. Obiekt składa się z części sportowej i rekreacyjnej, w której korzystać można z szeregu atrakcji wodnych. Są to m.in. baseny, zjeżdżalnia multimedialna z efektami świetlnymi i akustycznymi, hydromasaże, bicze wodne, a także strefa saun.

Iwona Stankiewicz i ekipa dramiar w składzie: (od prawej) Kasia, Dorota, Małgosia i ja
W drużynie siła

Ostatnim punktem zwiedzania był Stoczek Klasztorny, gdzie znajduje się Sanktuarium Maryjne z Bazyliką Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Stoczek to miejsce, gdzie więziony był kardynał Stefan Wyszyński, przywieziony do Stoczka z Rywałdu 12 października 1953. Miałyśmy okazję zwiedzić pomieszczenia w których był przetrzymywany. Cennych lekcji udzielił nam brat Roman, który poświęcił swój czas po koncercie organowym i opowiedział nam o historii Bazyliki.

Stoczek Klasztorny

Po takiej dawce atrakcji, spotęgowanej niespodziankami i nieprzewidywanymi zdarzeniami, ciekawym spotkaniu z księdzem Niedałtowskim, odpoczynku w Termach i zwiedzeniu pięknego Sanktuarium w Stoczku Klasztornym chce się dalej podróżować, przebywać wśród osób, które choć różne znajdują wspólne cele oraz wykazują chęci do pracy i tworzenia kolejnych, nowych projektów.

Warto budować relacje na milion różnych sposobów.

Rozśpiewany nocny powrót dzielnym Szarkiem (ukochane auto) odkrył nasze kolejne uzdolnienia w myśl zasady „Śpiewać każdy może” ?
Jaka będzie nasza następna droga, ta realna i ta dramowa – czas pokaże. Z niecierpliwością czekamy na nasza kolejne wyprawy …

Jesteśmy ciekawe naszej kolejnej drogi tej realnej i tej dramowej
Kasia już w drodze ku nowym wyzwaniom

23 komentarze

 • free temp mail

  Somebody essentially help to make significantly articles Id state This is the first time I frequented your web page and up to now I surprised with the research you made to make this actual post incredible Fantastic job

 • Tree Mail

  Hi Neat post Theres an issue together with your web site in internet explorer may test this IE still is the marketplace chief and a good component of people will pass over your fantastic writing due to this problem

 • Rebekah Bernier

  Showcasing exceptional expertise, this piece elegantly narrates complex subjects in a manner that captivates and educates a diverse audience. The creator’s ability to transform in-depth research into an engaging narrative is remarkable, presenting a thorough yet enjoyable exploration. We encourage our audience to delve into this work for a singularly informative and enjoyable experience.

 • Linnea Treutel

  helloI like your writing very so much proportion we keep up a correspondence extra approximately your post on AOL I need an expert in this space to unravel my problem May be that is you Taking a look forward to see you

 • Fausto Deckow

  Your website is awesome! I’m genuinely enjoying the insightful content and the cool design—it feels like a user-friendly playground. Kudos for your dedication! Let’s chat and brainstorm some fantastic ideas.

 • lista iptv

  What i do not understood is in truth how you are not actually a lot more smartly-liked than you may be now. You are very intelligent. You realize therefore significantly in the case of this topic, produced me individually imagine it from numerous numerous angles. Its like men and women don’t seem to be fascinated until it is one thing to do with Woman gaga! Your own stuffs nice. All the time care for it up!

 • MerkNewss

  Its like you read my mind You appear to know a lot about this like you wrote the book in it or something I think that you could do with some pics to drive the message home a little bit but instead of that this is fantastic blog An excellent read I will certainly be back

 • Buzzenn

  Hi Neat post Theres an issue together with your web site in internet explorer may test this IE still is the marketplace chief and a good component of people will pass over your fantastic writing due to this problem

 • Witronee

  obviously like your website but you need to test the spelling on quite a few of your posts Several of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to inform the reality on the other hand Ill certainly come back again

 • BlogModss

  Simply desire to say your article is as surprising The clearness in your post is simply excellent and i could assume you are an expert on this subject Fine with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post Thanks a million and please carry on the gratifying work

 • Temp mail

  For the last couple of days, I’ve been a huge fan of this amazing site with superb content for their audience. The site owner has a talent for providing value. I’m delighted and hope they continue their wonderful service.

 • Eunice Weimann

  Elevate your website’s quality with Toolifygo! Our suite of SEO, text, and image tools is designed to enhance every aspect of your online presence. Make your site irresistible to both search engines and audiences. Experience the uplift with Toolifygo today.

 • Fitspresso Reviews

  I have been browsing online more than three hours today yet I never found any interesting article like yours It is pretty worth enough for me In my view if all website owners and bloggers made good content as you did the internet will be a lot more useful than ever before

 • Raquel Warner

  Simply wish to say your article is as amazing The clearness in your post is just nice and i could assume youre an expert on this subject Well with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post Thanks a million and please carry on the gratifying work

 • Eliezer Abernathy

  I loved as much as you will receive carried out right here The sketch is attractive your authored material stylish nonetheless you command get got an impatience over that you wish be delivering the following unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *