Zdrowie

Zdrowie to dziedzina, która jest nieodłączną częścią mojej pracy. W ramach zajęć wychowania fizycznego realizuję podstawę programową z edukacji zdrowotnej. Na bieżąco zdobywam wiedzę na ten temat biorąc udział w szkoleniach i we własnym zakresie. Wykorzystuję ją również w pracy jako instruktor Nordic Walking.